Tavoitteet

Tavoitteet

Kärkölän Demarit

Haluavat, että Kärkölä on hyvä paikka asua ja tehdä työtä.
Hyvät julkiset palvelut  ovat välttämättömiä.
Kärkölää  tulee kehittää alueen asukkaita ja siellä työskenteleviä kuunnellen.

Asukkaiden näkökannat tulee ottaa huomioon uudistuksia suunniteltaessa ja asukkaiden esiin tuomiin epäkohtiin on tartuttava.